Latin örökségünk

Beköszöntő
Salve lectorem!
A nyolc évfolyamos gimnáziumban a latin örökség tárgyat az 5/6. évfolyam diákjai tanulják.
A latin nyelvű szövegek olvasása, a memoriterek tanulása emlékeztet a latin nyelvre. Az ókori Görögország és a Római Birodalom története, a velük kapcsolatos mitológia, a történelem és az irodalom tantárgyakra emlékeztet. A témákhoz kapcsolódó műalkotások, szobrok, festmények vagy épületek a művészettörténet tantárgyhoz nyújtanak segítséget.
A következőkben ízelítőt adunk a témákból és egyben segítséget is a tanuláshoz. Reméljük, hogy tanulóink jól sikerült munkái számos érdekességet, ismeretet nyújtanak.
Mottónk: Non scholae, sed vitae discimus. ( Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.)
Vale,
Debrődiné Dobóczy Mária, tanárnő
5. osztály                                                                                    6. osztály
Görög istenek                                                                           Daidalosz és Ikarosz
.                                                                                                    A pun háborúk
.                                                                                                    Az ókori rómaiak öltözete

 

Valete discipuli, lectores!

Néhány hét múlva véget ér a 2020/21-es tanév. Újra búcsúzunk. A latin nyelv tanulása után, a latin örökségünk tantárgy is egyiskolatörténeti érdekesség marad. Ez a tárgy megismertette az 5-6. osztályos diákokkal pl. a görög és latin műveltség alapjait, a kereszténység római vonatkozásait, a latin nyelv használatát az európai civilizációban, továbbélését a magyar nyelvben.Lehetőséget adott a diákok élményszerű tanítására, kreativitásuk kibontakoztatására. A pandémia az iskola honlapjára terelte a tanulók munkáinak bemutatását. Válogatva közülük, elsőként a Trójai háború kapcsán elkészült, rövid összeállítást ajánlom figyelmükbe.Kérem, fogadják szeretettel! Debrődiné Dobóczy Mária  latin-történelem szakos tanár 

 

 

Az ókorban zajlott trójai háború két diákunkat is versfaragásra bírta, ajánlom: tolle et lege!
Trója
Nagy nap van ma
képzeljétek isten, s ember
házasodni megy.
Trója, Trója
jól vigyázz
jön a görög
had ám, de
nem Helénét
látni, hanem
Tróját támadni
.
Ecker Péter Pál
Akhilleusz
Akhilleusz erős, bátor
Róla beszél minden tábor
Kardforgatást nagyon bírja
Célba talál minden íja
Az ökléről nem beszélnék
Kézzel győzi le a medvét
Csak a sarka ne lenne oly gyönge
Ez miatt lesz majd a veszte
Ő a harcot választotta
Hadsereggel ment Trójába
Kincset, hírnevet szerezni
Sok oka van, de ez az igazi
Elindult a hajóhadba
Kifeszült a sok vitorla
Akhilleusszal az élen
Szállnak, mint madár a kéken.
Zólyomi Ármin

Az 5. évfolyamon Fabian Lenk: A jósda rejtélye című könyvét olvastuk el, különféle módon dolgoztuk föl, nagyon szép és kreatív munkák születtek. Az alábbiakban két verset mutatunk be.

A három kalandor elment Delhoiba,
megismerték Mediászt,
kinek nem volt túl jó dolga.
Nyomoztak, mert Irine eltűnt,
vajon ki követhette el ezt a szörnyű bűnt?
Talán Sitalkesz, a pásztor?
Mert a kérdéseknél nem volt túl bátor,
de nem ő volt az,
ez kiderül vallomásából,
eltűnt a juhász,
mert elvitte pár fekete ruhás,
eltűnt Theodorusz,
őt sem kímélte Zeusz.
De a három barát kinyomozta
Battosz volt az, s két cinkosa.
Régi időkre tekinthetünk
vissza,
Három jó baráttal plusz
még egy cica.
Ők egy könyvtárból „varázslattal”
mennek,
Minden megoldásra együtt
lelnek.
Nagy veszélyekben is
részük lehet,
Ez ellen a sors semmit
sem tehet.
Mindig okosan kell
gondolkodniuk,
De a rejtély kulcsa a
végén a kezükbe jut.
A négy barátnak együtt
kell dolgoznia,
Nincs titok és semmi
vita.
Ha nem egymásra támaszkodnak,
a barátságuk meginoghat.
Hihetetlenül ügyesek
és okosak,
az eszük zakatol komolyan.
Nincs semmi félelmük,
ez így jó,
és a könyv vége
is robbanó!

A 6. évfolyamon legfontosabb témánk a Római Birodalom, a korai kereszténység története , a latin nyelv továbbélése egészen napjainkig . Az első témához kapcsolódó útikönyvet, itinerariumot ajánlok olvasásra.

http://www.egaaszod.hu/ega/gimnazium/wp-content/uploads/sites/3/2017/02/Lénárt_Dorka_6B_Útinapló.pdf